Se adresse

Stemmen

Stemmen er i mange henseender vores vigtigste instrument. Vi bruger stemmen professionelt og privat. Stemmen er vores vej til kommunikation og til relationsskabelse med andre mennesker. Derfor er vi alle meget afhængige af, at vores stemme fungere og kan præstere hver dag og i mange sammenhænge. Stemmen og dens funktion kan derfor være afgørende for om vi trives privat og hvordan vi lykkedes på vores arbejdsplads. Stemmen skal med andre ord fungere for at skabe og opretholde en høj grad af livskvalitet.

Du bør opsøge en stemmekonsulent hvis en af nedenstående problemer er aktuel for dig eller dit barn:

 • Er det anstrengende at tale?
 • Har du fornemmelse af en klump i halsen og rømmetrang?
 • Har du fornemmelsen af en "tør plet" i halsen?
 • Holder din stemme ikke til at blive brugt hele dagen?
 • Lyder din stemme hæs og skurrende?
 • Bliver stemmen skinger eller knækker over.
 • Svigter din stemme i perioder?
 • Har andre svært ved at høre dig? (stemmen mangler styrke). 

Husk at din stemme afslører dig!


Stemmen er ofte det første indtryk, vi får af et andet menneske.  Derfor kan det i mange sammenhænge være afgørende hvordan din klang og stemmeføring er for at du fremstår som den du virkelig er!
 

Stemmevanskeligheder


Stemmevanskeligheder eller stemmelidelser er ofte forårsaget af sygdom, en skade eller forstyrrelse i stemmeapparatet eller opstået på grund af dårlig eller forkert stemmebrug. Overordnet kan stemmelidelser deles ind i to overskrifter.
 

Funktionelle stemmevanskeligheder


Denne type stemmevanskeligheder udgør den største gruppe af stemmelidelser og kan opstå ved misbrug eller fejlbrug af stemmen. Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebrug kan føre til ubehag, smerter og træthed.

Dagligdags faktorer som støj og dårligt indeklima ses i øget grad i som årsag til stemmevanskeligheder.

Stress og problemer i hverdagen kan være en medvirkende årsag til stemmesvigt hvilket kan opleves som stemmetræthed, stemmeafvigelser, hæshed eller en svag stemme. Hvis stemmeproblemerne er vedvarende eller markante er det tid at søge hjælp.
Mennesker der bruger deres stemme professionelt eller som en stor del af deres hverdag (lærere, pædagoger, foredragsholdere, skuespillere osv.), er særligt udsatte for stemmevanskeligheder, og bør derfor være ekstra opmærksomme på udfordringer med at bruge stemmen.

Organiske stemmevanskeligheder


Stemmevanskeligheder forårsaget af misdannelser i struben, af påviselige forandringer eller skader på nerver kan eksempeltvist være:
 • Svulster eller polypper på stemmebåndene
 • Lammelser af muskler opstået i forbindelse med andre sygdomme
 • Parkinsons Syge, Multipel Sklerose, lungesygdomme m.m.
Uhensigtsmæssig stemmebrug kan forårsage organiske forandringer som f.eks. sangerknuder og svækkelse af strubemuskulaturen.

Du er meget velkommen til at ringe til mig på telefon 27 14 76 41, eller skriv til mig via formularen på siden.

Jeg glæder mig til at høre fra dig :-)
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon +45 27147641, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 

Carina Müller

Stemmekonsulent og sangcoach
Gl.Hellebækvej 3A
3000 Helsingør
Tlf.: 27 14 76 41
CVR: 35711562
     
Carina Müller - Stemmekonsulent og sangcoach | Gl.Hellebækvej 3A | 3000 Helsingør | Tlf.: 27 14 76 41 | CVR: 35711562